суббота, 11 октября 2014 г.

Жібектей жұмсақ жан еді.


Әңгіме жанрының хас шебері Сайын Мұратбеков бүгінде көзі тірі болса,75 жасқа келер еді.Тағдырдың жазуына не шара..,Көңілге медет етерміз,ол артына өлмес туындыларын қалдырды. Иә,ол төл әдебиетіміздің қоржынына мол олжа салумен қатар,қазақ прозасына тың тыныс,өзгеше өріс әкелген жазушы. Сондықтан да, оның қаламынан туған «Менің қарындасым», «Райгүл», «Жусан иісі», «Басында Үшқараның», «Жабайы алма»сияқтыәңгіме хикаяттары уақыт табымен ескіріп қалмай,бүгінгі оқырманның да іздеп жүріп оқитын сүйікті шығармаларына айналған.Біз бүгін жазушының жан жары Мәриям Мұратбек келінің естелігін оқырман назарына ұсынып отырмыз

вторник, 7 октября 2014 г.

Светлый мир рассказа

Сагат Ашимбаев

В сегодняшней казахской прозе активно трудится поколение, вошедшее в литера­туру в конце 50-х — начале 60-х годов. Их жизненный опыт был трудным и некниж­ным — их детство и юность прошли под знаком Великой Отечественной войны. Испытания и потери рано выработали в них черты взрослости — способность вы­стоять в трудностях, энергию, чувство от­ветственности и сердечность, стремление к активной доброте. Их биографии озаре­ны огнем грандиозной битвы за Отечество и свободу, их сердца научены ценить са­мую суть человеческих отношений, они привыкли не отступать перед злом во всех его обличьях.
Этому поколению есть что сказать, и его слово имеет свой резон и вес. Поколе­ние, которому предстоит еще сделать мно­гое, не боится требований жизни.

вторник, 1 июля 2014 г.

ЖАРАСЫМНАН ЖАРАЛҒАН ЖАН ЕДІ

Рудныйдың кұрылысшысымын. Қара күзде 1957 жылдың "Әдебиет және искусство" журналы мен "Қазак әдебиеті", "Лениншіл жас" газеттеріне жазылдым. Ол кезде газет-журнал қатаң графикпен шығарылып, кешікпей жеткізілетін секілді еді, жаңа жылдың алғашқы айының ортасында-ақ журнал қолыма тиді. Әдетім - қолыма тиген кез-келген басылымды түгін қалдырмай түгел оқып шығу. Журналды да солай түгендеп шықтым. Жарты ғасырдан астам уақыт өткенде есімде қалғаны - белгілі жазушы Тәкен Әлімқүловтың "Пейіл" атты әңгімесі, бұрын өзім оқыған баспасөз бетінен көріне коймаған сол кездегі жас ақындар Оразақын Асқар мен ФаризаОңғарсынованың бірді- екілі өлеңдері. Әсіресе Сайын Мұратбековтің "Менің қарындасымы". Бұрын өзім қалдырмай оқыған қазақ әңгімелерінен мүлдем бөлек бі- тіммен, нәзік әрі шынайы лирикасымен. Неге екенін қайдам, бұрын да оқып жүретін журналда жас таланттардың алғашқы шығармаларын жариялағанда автор оқырманға едәуір таныстырылатын еді. Тоқаш Бердияровтың қысқаша ғұмырбаянымен осы журналдың елуінші жылдардың басындағы бір саны арқылы танысқаным бар. Мына нөмірде авторлар олай таныстырылмапты. Соған орай, "ойпырмай, мына жазушыны неғып бұрын оқымағам, керемет екен ғой" деген өкініш билеген көңілімді "Менің қарындасымды" оқып шыкқан соң.

Мәңгілік нұр

Сайын МҮРАТБЕКОВ шығармаларымен жалпақ жұрт жақсы таныс. Оның әңгіме-хикаялары көп тілдерге аударылып, жат елдердің де ілтипатына бөленген. Әңгіме жанрының қас шебері Сайын Мұратбеков 70 жасқа толды.
«Парасат» журналы мыңдаған оқырмандарының атынан жазушыны мерейтойымен құттық - тайды. Мықты денсаулық, шығармашылық табыстар тілейді.

четверг, 22 мая 2014 г.

Читаем Саина Муратбекова


Писателем года в рамках акции «Одна страна – одна книга» стал Саин Муратбеков. Для всеобщего прочтения выбраны его повести «Запах полыни» и «На вершине Учкары».
Организаторы акции (в нынешнем году она проходит уже в восьмой раз) – Министерство культуры и Национальная академическая библиотека (НАБ). К сожалению, сегодня нет с нами народного писателя Казахстана Фаризы Унгарсыновой, которая активно поддерживала акцию и все эти годы была председателем оргкомитета.

среда, 21 мая 2014 г.

Урок по самопознанию

Тема урока: Жить в мире с людьми. Нравственные ценности человека в творчестве Саина Муратбекова.
 Цель урока: углублять представление о ценности взаимо­понимания, об ответственности каждого человека за установ­ления мира и согласия в отношениях между людьми.
 Задачи:
– раскрытие значимости для человека стремления быть в добрых отношениях с людьми;
– развитие умения находить взаимопонимание с людьми;
– воспитание стремления быть добрым и чутким по отношению к окружающим людям.

СЬІМБАТЫ БӨЛЕК СЫРЛЬІ ӘЛЕМ


Көркем әдебиет жас баланы
саяси қайраткерге дейін тәрбиелейді.
Лион Фейхтвангер
  
Аскар таудың биіктігін етегінде тұрып аңғармайтының сияқты тумысы бөлек тұлғалардың кермиық керемет келбетін ол жер басып жүргенде бағалай бермейсің. Ұлылар үндемей жүріп үлкен іс тындырып, үнсіз ғана өмірден озады. Әркез уақыттың алдын орап, катарынан оқ бойы озып жүрген ондай бітімді талантты, қанатты ақиық азаматтар о дүниеге аттанғанда өзімен бірге қаншама ақыл, ой қазынасын, айтылмаған асыл сөзін алып кетеді десенші. Иә, тумысы бөлек тұлғалар бастаған көшелі көш қашан, қайда да ілтгері басады. Көшбасшысы өмірден озғанда ілгерілеу іркіледі, кейде тіпті, тоқтап, тоқырайды.

СВЕТ И ТЕПЛО ЕГО СЕРДЦА

 Сколько лет (а счет уже на четвертый десяточек!) знаю Саина всегда он устойчив, спокоен, смел и надежен. Вроде как на трех китах: прав­да, порядочность, мужество. Самые великолепные и самые трудные человеческие качества. О них наш брат журналист и писатель частенько и всласть порассуждать готов. А Саин смолоду обладает ими сполна. Это для него самое главное. Как по жизни, так и по творчеству.
Владислав ВЛАДИМИРОВ

            Всего каких-то 45 лет назад вы­шел в свет его первый сборник лирических новелл и рассказов под ласково-нежным названием «Моя сестренка» (1961-й). Это было в памятную пору хрущевской отте­пели, в год новой денежной рефор­мы и геройских прорывов в кос­мос, в год XXII съезда КПСС, вы­носа Сталина из Мавзолея и еди­нодушного принятия новой Про­граммы КПСС, лучезарно обе­щавшей коммунизм в СССР к 1980 году, но при известных условиях —  коль даже тогда вдуматься — заведомо невыполнимых.

«ЖУСАН ИІСІ»

САЙЫН МҰРАТБЕКОВ.
«ЖУСАН ИІСІ»

Сабақтың мақсаты:
Білімділік: жаңа сабақты игеру, соғыс кезіндегі балалар өмірімен таныстыру.
Дамытушылық: оқушыларды өздігінен білім алуға машықтандырып, сөйлеу қабілетін дамыту.
Тәрбиелілік: Отанды сүюге, адамгершілікке, достықты қадірлеуге тәрбиелеу.
Пайдаланылған көрнекі құралдар:
Теледидар, слайдтар, электрондық оқулық. Кесте, Күннің көзі суреті, жусан, автордың портреті мен кітаптары.
Сабақтың әдіс-тәсілі: Сұрақ-жауап, түсіндіру, талдау, СТО стратегиялары.
Пәнаралық байланыс: Валеология, тарих, дүниетану, қазақ тілі.
Сабақтың барысы:

БАЛАЛАРМЕН СЫРЛАСҚАН СЫРБАЗ ЖАЗУШЫ

Мұратбеков Сайын
    (1936-2007)

"Жоңғардың жықпыл-жықпылдарында шашылған тарыдай қысы-жазы бытырай көшіп жүрген көшпелі  жұрт жиырмасыншы жылдардың аяғында әр тұсқа кеп, жиырма-отыз түтіннен бірігіп, қоныс теуіп, артельдер құрыпты. Сөйтіп, отырықшылдыққа айналған. Ал кейінде туған біздерге сол колхоз адамзат жаралған күннен бастап құрылғандай болып көрінетін.
"Бай", "кедей" деген сөздерді үлкендер аузынан естігеніміз болмаса, мағынасына онша түсініп жатпайтынбыз. Біздер үшін колхоз бастық бар, бригадир және қатардағы жай колхозшылар бар". "Біздің Ешкі өлмес деген кішкене қоңыр таудың дәл етегінде еді. Ұзыннан-ұзақ бір көше боп жоғарыдан төмен қарай созылып жатыр..."

Акция «Одна страна — одна книга» 2014 г

Идея Патриотического акта «Мәңгілік Ел», озвученная в Послании Главы государства «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», должна стать духовным стержнем молодого казахстанского общества, растущего на принципах патриотизма и высокой нравственности, напомнив нам старую истину о том, что «народ, не знающий своего прошлого, не способен двигаться в будущее». Президент поставил во главу угла наши духовные ценности: традиции, историю, культуру.
На пропаганду культурного наследия Казахстана, популяризацию чтения направлена Республиканская Акция «Одна страна — одна книга», которая в 2014 году в Казахстане будет проводиться в восьмой раз.